Յարգելի հետեւորդներ, Արեւմտեան Հայաստանի քաղաքացիներ, հայրենասեր նուիրեալներ․ Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերութիւնը կը դիմէ  բոլորիդ։

Մենք չենք զբաղուիր ինքնագովազդով, այլ կը ներկայացնենք մեր պատմութիւնը, մեր մշակոյթը, մեր հայրենիքի անյայտ եւ յայտնի անկիւնները։

Այժմ առաւել քան երբեւէ, մենք կարիք ունինք ազգային միասնականութեան եւ մեր ազգային օրակարգի ստեղծման։

Բոլորիս նպատակն է տեսնել Ազատ, Անկախ եւ Միացեալ Հայաստան, որու փոքրիկ բջիջը կը կրենք իւրաքանչիւրս։ Իւրաքանչիւրիդ նիւթական աջակցութիւնը եւս մէկ քայլ առաջ շարժուելու, մեր հայրենիքի բարօրութեանը նպաստող գործի գրաւականը կ՛ըլլայ։

Մեր պայքարը հարատեւ է եւ դժուար, սակայն արդիւնքը անկասկած յաղթական կ՛ըլլայ։

Միասին կարող ենք աւելին։

Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերութեանը կարող էք աջակցիլ հետեւեալ բանկային հաշուեհամարներով։

http://www.western-armenia.eu/soutien.htm 

BANQUE DU BÉNÉFICIAIRE : 18206

SWIFT : AGRIFRPP882

IBAN : FR76 1820 6001 6060 2410 5442 422

BÉNÉFICIAIRE : Assemblée des Arméniens (AAAO)

COMPTE BÉNÉFICIAIRE  N : 60241054424

 

 

Հայ ժողովրդական «Ամպել ա կամար-կամար» երգ:

https://www.youtube.com/watch?v=0Fli0CzuqxU