Հարգելի հայրենակիցներ Արևմտյան Հայաստանի Հեռուստատեսությունը չի զբաղվում ինքնագովազդով, այլ ներկայացնում է Արևմտյան Հայաստանը և նրա բնակիչներին։

Մեր բռնազավթված հայրենիք Արևմտյան Հայաստանը  և նրա բնակիչները կարիք ունեն անաչառ լրատվության և սեփական խնդիրների բարձրաձայնման։

Արևմտեան Հայաստանի հեռուստատեսութիւնը այն կապող օղակն է, որի միջոցով աշխարհասփյուռ հայության համար հասանելի է դառնում կապը հայրենակիցների հետ, ինչպես նաև ամրապնդվում է կապվածությունը սեփական հայրենիքին և իր արմատին։

Այս դժվար և երկարատև պայքարում մենք կարիք ունենք յուրաքանչյուր հայի  օժանդակությանը։

Արևմտեան Հայաստանի հեռուստատեսությանը սատարել նշանակում է աջակցել հայրենաճանաչությանը և տարագիր հայերի ազգային ինքնության վերականգնմանը։ Ուրեմն, այս վճռորոշ ժամանակաշրջանում եկենք լինենք առավել համախմբված ու ըմբռնող։

Միասին կարող ենք ավելին։

http://www.western-armenia.eu/soutien.htm 

BANQUE DU BÉNÉFICIAIRE : 18206

SWIFT : AGRIFRPP882

IBAN : FR76 1820 6001 6060 2410 5442 422

BÉNÉFICIAIRE : Assemblée des Arméniens (AAAO)

COMPTE BÉNÉFICIAIRE  N : 60241054424

 

 

Հայ ժողովրդական «Ալ այլուղըս» երգ:

https://www.youtube.com/watch?v=-OroedTqerM