Մեր տիեզերական այբուբենի յուրաքանչյուր հնչյուն իր մեջ թաքնագիտություն է պարունակում: Փյունիկյան այբուբենի հենքի վրա ստեղծված այբուբենների բանալին հայոց այբուբենն է իր 36 հնչյուններով: Հայերեն արարչագործական այբուբենի գաղտնիքները կբացահայտենք հայագետ, տոմարագետ Սերգեյ Սիմոնյանի հետ:

Comments are closed.