2021 թ. Փետրուարի 25-ին ՝  Զօրավար Անդրանիկ Օզանեանի ծննդեան օրը, Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահը ստորագրեց եւ հրապարակեց սոյն օրէնքը, որը կը ներկայացուի Սահմանադրական խորհուրդին:

Հաշուի առնելով հետեւեալ դրոյթները (սկզբունքները). 

1) Միաւորուած Ազգերու Կազմակերպութեան Կանոնադրութեան 1-ին եւ 55-րդ հոդուածները: 

2) Բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու հռչակագիր: 

3) Արեւմտեան Հայաստանի հայերու իրավունքները (հռչակագիրներ): 

4) Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Սահմանադրութիւնը:

Եւ, հաշուի առնելով Արցախի առանձնահատուկ փաստական եւ իրավական դիրքը 2011 թ. Փետրուարի 4-ի դրութեամբ՝ Արեւմտեան Հայաստանի կառավարութեան կազմաւորման պահին, եւ ներկայիս, Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովն կընդունէ օրենսդրական հետեւեալ ակտերը.

Յօդուած 1. – Արցախի տարածքը Արեւմտեան Հայաստանի (Հայաստանի) տարածքի բաղկացուցիչ մասն է, համաձայն 1920 թ. Հունուարի 19-ին փաստացի ճանչցուած Հայաստան պետութեան, իսկ 1920 թ. Մայիսի 11-ին դե յուրե ` ճանչցուած Հայաստան պետութեան:

Յօդուած 2. – Արցախի հայ ժողովուրդը Արեւմտեան Հայաստանի բնիկ հայ ժողովուրդի անբաժանելի բաղադրիչն է ՝ ուստի իրաւունք ունի դիմել Արեւմտեան Հայաստանի քաղաքացիութիւն ստանալու համար:

Յօդուած 3. Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութիւնը փաստացի կը ճանչնայ Արցախի հայ ժողովուրդի կառավարութիւնը որպէս ինքնորոշման իրաւունքի իրացման արդիւնք.

Յոդուած 4. – Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութիւնը կը ճանչնայ Արցախի հայ ժողովուրդի կողմէ իր ինքնորոշման իրաւունքով հռչակած Արցախի ինքնավարութիւնը: Արցախի ինքնավար շրջանը 1920-էն անբաժանելի է Արեւմտեան Հայաստանի պետութենէն՝ յարգելով Արեւմտեան Հայաստանի տարածքային ամբողջականութիւնը 1920 թուականէն ի վեր:

Յօդուած 5. – Սոյն օրէնքը վավերացնելէ ետք կը ներառուի Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Սահմանադրութեան մէջ:

Յօդուած 6. – Վավերացուելէ ետք սոյն օրէնքը կը հրապարակուի Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Պաշտօնական տեղեկագիրին մէջ:

Նախագահը, կառավարութեան անդամները եւ Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) պատգամաւորները սոյն օրէնքն ընդունելը համարեցին պատմական փաստ Արցախի համար: