Հարգելի հայրենակիցներ Արևմտյան Հայաստանի Պետական հեռուստաընկերությունը շարունակում է իր հայապահպանական և հայրենաճանաչողական առաքելությունը։

Մեր աշխատանքի յուրօրինակ գնահատականն է Ձեր կողմից ստացվող հաղորդագրությունները։

Այս տարիների ընթացքում մեր հեռուստաընկերությունը ձգտել է հաղորդել պատշաճ լրատվություն,անդրադառնալ աշխարհով սփռված մեր տարագիր հայրենակիցներին, և ներկայացնել մեր հայրենիքը։

Այս դժվարին աշխատանքը նոր մակարդակի հասցնելու համար մեր ունենք բոլորիդ աջակցության կարիքը։

Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստաընկերությունը յուրաքանչյուրnիդ կողքին է և շարունակում է լինել մեր հայրենիքի չմարող ձայնը։ 

Միասին կարող ենք ավելին։‘

http://www.western-armenia.eu/soutien.htm 

BANQUE DU BÉNÉFICIAIRE : 18206

SWIFT : AGRIFRPP882

IBAN : FR76 1820 6001 6060 2410 5442 422

BÉNÉFICIAIRE : Assemblée des Arméniens (AAAO)

COMPTE BÉNÉFICIAIRE  N : 60241054424

 

 

Երկու Երեք Չորեք Հինգ ուրբ շաբաթ կիր