Հարգելի հայրենակիցներ Արևմտյան Հայաստանի Հեռուստատեսությունը չի զբաղվում ինքնագովազդով ,այլ ներկայացնում է Արևմտյան Հայաստանը և նրա բնակիչներին։

Մեր բռնազավթված հայրենիք Արևմտյան Հայաստանը և նրա բնակիչները կարիք ունեն անաչառ լրատվության և սեփական խնդիրների բարձրաձայնման։

Արեւմտեան Հայաստանի հեռուստատեսութիւնը այն կապող օղակն է, որի միջոցով աշխարհի տարագիր հայությունը կապված է մնում սեփական հայրենիքին և իր արմատին։

Այս դժվար և երկարատև պայքարում մենք կարիք ունենք յուրաքանչյուր հայի  օժանդակությանը։

Արեւմտեան Հայաստանի հեռուստատեսությանը սատարել նշանակում է աջակցել հայրենաճանաչությանը և տարագիր հայերի ազգային ինքնության վերականգնմանը։

http://www.western-armenia.eu/soutien.htm 

BANQUE DU BÉNÉFICIAIRE : 18206

SWIFT : AGRIFRPP882

IBAN : FR76 1820 6001 6060 2410 5442 422

BÉNÉFICIAIRE : Assemblée des Arméniens (AAAO)

COMPTE BÉNÉFICIAIRE  N : 60241054424

 

 

Հայ ժողովրդական «Քոչարի» պարեղանակ:

https://www.youtube.com/watch?v=c7sTaDXxjHo