Խորհրդի անդամների առաջնահերթ խնդիրն է Սփյուռքում արեւմտահայերի նոր սերնդի հայամետ դաստիարակությունը ու իսլամացած հայերի վերադարձը արմատներին:

Comments are closed.