Հունվարի 12-ին տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի առցանց նիստը, որին մասնակցում էին ԱՀՀ պատգամավորներ տարբեր երկրներից։ Նիստի ընթացքում քննարկվեցին Ազգային ժողովի ներքին կանոնակարգին վերաբերող հարցեր։ Նիստի օրակարգի գլխավոր հարցը վերաբերում էր ստեղծված  հանձնաժողովների գործառույթներին և հանձնաժողվներում ընդգրկված պատգամավորների ներկայացրած առաջարկություններին, որոնցից ելնելով կորոշվի հանձնաժողովների աշխատանքային ժամանակացույցը։ 

Ազգային ժողովի նիստը ղեկավարում էր ԱԺ նախագահ Լեոնարդո Բասմաջյանը։