Պողոս Նուպար փաշան 1919 թուականի Փետրուարի 26-ին Վերսալի խաղաղութեան համաժողովին յուշագիր ներկայացուց եւ 1919 թուականի Մայիսի 15-ին կառավարութիւն ձեւաւորեց, այն պաշտօնապէս ճանաչուեցաւ 1920 թուականի Յունուարի 19-ին Դաշնակից Գերագույն խորհուրդի կողմէ: Պողոս Նուպար փաշայի ջանքերը 1919 թուականի Մայիսի 15-ին Միացեալ Հայաստանի կառավարութիւն ստեղծելէ ետք։
 
Արեւմտեան Հայաստանի իշխանութիւնն այսօր, ինչպէս գիտենք, 1920 թուականին ճանչված Հայաստան պետության շարունակությունն է, որն անկախութիւն է ձեռք բերել Ռուսաստանից 1918 թվականի հունվարի 11-ին, այնուհետև Հայաստանի Հանրապետութեան Արեւմտյան Հայաստանի տարածքում միջազգայնորեն ճանաչվել է փաստացի 1920 թուականի Յունուարի 19-ին հետեւեալ պայմաններով.
 
Այս կառավարական կազմաւորման հիման վրայ 1920 թուականի Յունուարի 27-ին Խաղաղութեան Համաժողովի գլխաւոր քարտուղարութիւնը Հայ ազգային պատուիրակութեան նախագահին զգուշացնեց, որ 1920 թուականի Յունուարի 19-ի իր նստաշրջանին Գերագոյն խորհուրդն ընդունած է հետեւեալ երկու որոշումները.
 
1․ Որ Հայկական Պետութեան կառավարութիւնը ճանցչուի դե ֆակտօ կառավարութիւն
2․ Որ այս ճանաչումը չի կանխորոշէ այս պետութեան հնարաւոր սահմաններու հարցը
 
Արցախը, Նախիջեւանը, Ջաւախքը, ներկայիս Կովկասեան Հայկական Հանրապետութիւնը, Կիլիկիան եւ  Արեւմտեան Հայաստանը եղած են Հայաստան պետութեան կազմին մէջ։