Արևմտյան Հայաստանի Կորճայք նահանգի Ճահուկ գավառի Մեծ Զաբ գետի վրա կառուցված Ճահուկ բերդը կառուցվել է մ.թ.ա. 11-9-րդ դարերում և հետագա շրջաններում վերակառուցվել է։ Միջնաբերդը գտնվում է լեռնագագաթի հարմարավետ վայրում։ Պարիսպները քարաշեն են, այժմ ավերված են։ Համալիրի ավերակները գտնվում են միջնաբերդի շուրջը, պարիսպների մոտ և մերձակայքում։ Բերդը այժմ ավերված է։