Արևմտյան Հայաստանի հնագոյն Մալաթիա գաւառը իր համանուն քաղաքով Խարբերդի նահանգի մէջ կը գտնուի։  Լեռներէն հոսող բազմաթիւ գետակներ ու առուակներ կ՚անցնին քաղաքին մէջէն, հոգալով ջրամատակարարումը։

Բարենպաստ մեղմ եղանակը եւ արգասաբեր հողը կ՚ապահովէ ճոխ բուսականութիւն մը եւ երկրագործական յաջող արդիւնաբերութիւն: Անտառներէն կը մատակարարեն վայրի պտուղներ, ընկուզեղէն, հատապտուղներ, բանջարներ, սունկ, մանանա, համեմունք, եւ այլն։ Ընդարձակ արօտավայրերը կը նպաստեն ընտանի կենդանիներու բազմացմանը, հետեւաբար առատ են կաթնամթերքն ու մսամթերքը։ Զարգացած է նաեւ ձկնորսութիւնը։ Դաշտերուն մէջ կ՚աճեցնեն տարբեր մրգատու ծառեր, բանջարեղէններ,  արմտիք։ Իւրայատուկ նշանակութիւն ունի Մալաթիայի խաղողը՝ իր առատութեամբ, բազմազանութեամբ եւ որակով։

Մալաթիան գտնուելով մետաքսի ճանապարհի վրայ, հին ժամանակներէն առեւտրական խաչմերուկ մը եղած է։ 

Ամբողջական յօդուածը հասանելի է հետեւեալ հղումով:

https://bit.ly/3Ar5Fpz