Թիւ 91 – 2022.06.06

Ուրուգւայի Արեւելեան Հանրապետութիւն Մոնթեվիդէօի մէջ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պատուաւոր հիւպատոսութեան ստեղծման եւ Մոնթեվիդէօի մէջ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պատուաւոր հիւպատոսի նշանակման վերաբերյալ:

Հանրապետութեան Նախագահ,

• Հաշուի առնելով Ուրուգւայի Արեւելեան Հանրապետութիւն Մոնթեվիդէօէն Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիութիւն ստանալու դիմումներու թիւի աճը.

• Հաշուի առնելով 2014 թ. Մարտի 12-ի թիւ 16 հրամանագիրը.

• Հաշուի առնելով Սահմանադրութեան 77-րդ հոդուածը.

Հրամանագիրներ.

Յոդուած 1. Ուրուգւայի Արեւելեան Հանրապետութիւն Մոնթեվիդէօ քաղաքին մէջ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պատուաւոր հիւպատոսութիւն ստեղծել:

Յոդուած 2. Մոնթեվիդէօի Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պատուաւոր հիւպատոսի նշանակում ՝ ի դէմս պրն Միսաք Պաբլո ԴԱԻԼԱՆԵԱՆի:

Յոդուած 3. Այս նշանակումն ունի երկարաձգելի երկամեայ ժամկէտ:

Յոդուած 4. Որոշումը կը հրապարակուի Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտօնական տեղեկագիրին մէջ:

Կարին, 06 Յունիս 2022 թ.

Արմենակ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ