Մայիսի 28-ին տեղի ունեցավ Արեւմտեան Հայաստանի ԱԺ 2-րդ գումարման 7-րդ նստաշրջանը: Նիստին մասնակցում էին ԱՀՀ պատգամավորներ, ԱՀՀ նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը և կառավարության անդամներ: Նիստը վարում էր ԱԺ նախագահ Նելլի Հարությունյանը:

Մեկ րոպե լռությամբ, և «Զարթնիր լաօ» Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը կատարելուց հետո, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահը Նելլի Հարությունյան ներկայացրեց նստաշրջանի օրվա նախաբանը և կարգը։

Նիստի սկզբում պատգամավոր Սիմոն Տարոնյանը ներկայացրեց ԱՀՀ քաղաքացի Ասադուր Բալքըսին՝ որպես պատգամավորի թեկնածու, ով միաձայն ընտրվեց ԱԺ պատգամավոր Արեւմտյան Հայաստանի քաղաքացիների հովանավորության 30 ստորագրությունները ներկայացնելուց հետո։

Ասադուր Բալքըսը ծնվել է Արևմտյան Հայաստանի Դերսիմ քաղաքում՝: 

Ղեկավարել է տարբեր հասարակական կազմակերպություններ: Այժմ Դերսիմ Հայ Պլատֆորմի` Դերսիմի ներկայացուցիչն է, միաժամանակ գլխավորում է նույն հարթակին պատանող Հայ Դերսիմ մշակութային ամսագիրը, ինչպես նաև գլխավոր խմբագիրն է:

Արևմտյան Հայաստանը շնորհավորում է նորընտիր պատգամավորին և ցանականում նրան բեղուն աշխատանք:

Օրակարգի հաջորդ կետում ԱԺ նախագահը ներկայացրեց Արևմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի հանձնաժողովները, որոնք են.

1.Իրավաբանական հանձնաժողով

2.Վետերանների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց և հայրենասիրական հասարակական ու համայնքային կազմակերպությունների հանձնաժողով

3.Այլ երկրների հետ արտաքին հարաբերությունների և խորհրդարանական կապերի հանձնաժողով

4.Ազգային մշակույթի, արվեստի և ժառանգության, ավանդական գիտելիքի  հանձնաժողով

5.Կրթական, գիտական, առևտրային և տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման հանձնաժողով

6. Տնտեսական, ֆինանսական, շրջակա միջավայրի և էներգետիկայի զարգացման հանձնաժողով

7.Ընտանիքի, կանանց, առողջության, երեխաների և սպորտի  հանձնաժողով

8.Պաշտպանության, անվտանգության և արտակարգ իրավիճակների հանձնաժողով

9.Ներքին գործերի խորհրդի, խորհրդարանի հաղորդակցության և էթիկայի հանձնաժողով

10. Հաղորդակցության, ցեղասպանության և հատուցման հանձնաժողով:

Լուրերի հաջորդ թողարկումների ժամանակ պարբերաբար կներկայացնենք ԱԺ 2-րդ գումարման 7-րդ նստաշրջանում հնչեցված հաշվետվությունները և ելույթները: