Ֆրանսիայի Հանրապետութեան Լիոն քաղաքի եւ իր  շրջանի  մէջ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պատուաւոր հիւպատոսութեան ստեղծման  եւ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պատուաւոր հիւպատոսի նշանակման հետ կապուած

Հանրապետութեան Նախագահ,

  • Հաշուի առնելով Ֆրանսայի Հանրապետութիւն Լիոն քաղաքի եւ իր շրջանէն Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիութիւն ստանալու դիմումներու թիւի աճը.
  • Հաշուի առնելով 2014 թ. Մարտի 12-ի թիւ 16 հրամանագիրը.
  • Հաշուի առնելով Սահմանադրութեան 77-րդ հոդուածը.

Հրամանագիր.

Յոդուած 1. Ֆրանսայի Հանրապետութիւն Լիոն քաղաքին եւ իր շրջանին մէջ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պատուաւոր հիւպատոսութիւն ստեղծել:

Յոդուած 2. Լիոն քաղաքին եւ իր շրջանին Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պատուաւոր հիւպատոսի նշանակում ՝ ի դէմս պրն Ռազմիկ Խաչատրեանի :

Յոդուած 3. Այս նշանակումն ունի երկարաձգելի երկամեայ ժամկէտ:

Յոդուած 4. Որոշումը կը հրապարակուի Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտօնական տեղեկագիրին մէջ:

Կարին, 10 Յունիս 2022 թ.

Արմենակ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ