Արևմտյան Հայաստանի Դերսիմ քաղաքի մասին ինքնատիպ գրառումները տեղեկատվության հարուստ ռեսուրսներ են։  Անդրանիկ Երիցյանի «Նոթեր Դերսիմ կատարած ուղևորությունից» աշխատությունը հարստացնում է այդ գրառումների ցանկը։  Գրքում, որը  առաջին անգամ հայերեն հրատարակել է 1900 թվականին Թբիլիսիում, հեղինակը ներկայացնում է 19-րդ դարի վերջում և 20-րդ դարի սկզբում Դերսիմ կատարած ուղևորության մանրամասները։ 

Գրքի մասին ավելի հանգամանորեն կարող եք կարդալ մեր կայքում՝ Մեհմետ Յըլմազ Սավաշչընի հոդվածում։