Արևմտյան Հայաստանի Դերսիմ նահանգում  գտնվող Մունզուրի հատվածում առողջապահության նախարարությունը ուսումնասիրություններ և մոնիտորինգ է իրականացնում հանրային առողջության պաշտպանության և ջուրն աղտոտող նյութերի վերաբերյալ: 

9 լողափերից 5-ը՝ Մունզուրի հատվածում, 4-ը՝ Փուլումուրի հատվածում, ներառվել են նախարարության լողաջրերի մոնիտորինգային  համակարգում:

Հունիսի 15-ի և սեպտեմբերի 15-ի լողի սեզոններին Դերսիմի նահանգի առողջապահական տնօրինության կողմից յուրաքանչյուր 15 օրը մեկ ջրային նմուշներ են վերցվում լողի համար նախատեսված տարածքներից և կատարվում դրանց մանրէաբանական վերլուծություն:

2022 թվականին կատարված վերլուծության արդյունքներին համահունչ՝ զեկուցվել է, որ Դերսիմում որակական չափանիշներով բավարար են 9 լողավազաններ, իսկ լողալու առումով բացասական արդյունքով լողափ չկա։

Leave a Reply