Քարահան բլուրը բաղկացած է  հնագույն հուշարձաններից, այդ թվում նաև  ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության Պորտասարը, որի համար Քարահան բլուրը հաճախ անվանում են նրա քույր վայր:

Քարահան բլուրը առաջին անգամ հայտնաբերվել է 1997թ.-ին, սակայն առաջին համակարգված հետազոտությունն իրականացվել է 2000թ.-ին, որի արդյունքում հայտնաբերվել են ժայռաբեկորներում փորագրված ավազանների նմանվող լողավազաններ, ինչպես նաև զգալի քանակությամբ սայրեր, ուլունքներ, քարե ամանների բեկորներ, սրիչ քարեր:

Կայծքարից կամ օբսիդիանից պատրաստված նետերի գլխիկների և այլ առարկաների հայտնաբերումը վկայում է այն մասին, որ բնակիչները հիմնականում գոյատևել են որսորդության կամ անասնապահության շնորհիվ՝ ի տարբերություն նեոլիթյան բնակավայրերի մեծամասնության, որոնք հիմնված էին գյուղատնտեսության վրա:

Գտածոները նաև վկայում են, որ տեղանքն ակտիվ է եղել նեոլիթյան  ժամանակաշրջանում (մ.թ.ա. 10000 – 6500 թթ.):

Հետագայում ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Քարահան բլուրը նմանություններ ունի Պորտասարի 2-րդ շերտի հետ, օրինակ՝ T-աձև ճարտարապետական 266 սյուները և կենդանիների ռելիեֆներ՝ օձեր, միջատներ, թռչուններ, նապաստակի գլուխ և այլն:

Ավելի լայն տեղանքում գտնվում են շրջանաձև տներ՝  ներսում հսկայական ծիսական համալիր, ինչպես նաև հայտնաբերվել են արարողակարգային կառույցներ: