Կանայք բնիկ ազգերի և ժողովուրդների ողնաշարն են և կարևոր դեր են խաղում նախնիների ավանդական գիտելիքների պահպանման և փոխանցման գործում: Նրանք կարևոր կոլեկտիվ և հասարակական դեր են խաղում որպես բնական ռեսուրսների և ​​գիտելիքների պահապաններ: Նրանք ամբողջ աշխարհում նաև առաջատար դեր են խաղում բնիկ հողերի և տարածքների պաշտպանության և իրենց համայնքների հավաքական իրավունքների պաշտպանության գործում:

Այնուամենայնիվ, չնայած իրենց համայնքներում ունեցած կարեւորագույն դերակատարությանը, բնիկ կանայք հաճախ ենթարկվում են խտրականության՝ ելնելով սեռից, դասից, էթնիկ պատկանելությունից և սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակից:

Բնիկ կանայք հատկապես տուժում են աղքատությունից, կրթության  անհասանելիությունից, առողջապահության հասանելիության սահմանափակումներից,  զբաղվածության ոլորտից։ Նրանք չեն մասնակցում քաղաքական կյանքին, նրանք ընտանեկան եւ սեռական բռնության զոհ են: Բացի այդ, դարեր շարունակ նրանք զրկված են եղել ինքնորոշման, ինքնակառավարման և իրենց նախնիների ռեսուրսների ու հողերի նկատմամբ վերահսկողության իրավունքից։

Որոշ համայնքներում որոշումների կայացման գործընթացներում փոքր, բայց զգալի առաջընթացի են հասել այն բնիկ կանայք, ովքեր կարողացել են ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնել համայնքներում` պետական ​​մակարդակով և եղել են իրենց հողերի պաշտպանության ու սպառման համար կազմակերպվող բողոքի ցույցերի առաջնագծում: Այնուամենայնիվ, իրականությունը մնում է այն, որ բնիկ կանայք խիստ թերներկայացված են, անհամաչափորեն ազդում են իրենց անունից ընդունված որոշումների վրա և շատ հաճախ ենթարկվում են խտրականության և բռնության բազմաթիվ ձևերի:

Աշխարհի բնիկ ժողովուրդների այս միջազգային օրը եկեք ապահովենք այդ կանանց դերի ճանաչումը։

https://www.un.org/fr/observances/indigenous-day