Թիվ 93 – 2022.08.24

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ Լոս Անջելեսի եւ իր  շրջանի  մեջ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոսության ստեղծման և Լոս Անջելես քաղաքի ու իր շրջանի մեջ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոսի նշանակման հետ կապված:

Հանրապետության Նախագահ,

Հաշվի առնելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Լոս Անջելեսից եւ իր շրջանից  Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու դիմումների թվի աճը.

•    Հաշվի առնելով 2014թ. Մարտի 12-ի թիվ 16 հրամանագիրը.

•    Հաշվի առնելով Սահմանադրության 77-րդ հոդովածը.

Հրամանագիր.

Հոդված 1. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ Լոս Անջելեսի եւ իր շրջանի մեջ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոսություն ստեղծել:

Հոդված 2. Լոս Անջելեսի եւ իր շրջանի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոսի նշանակում ՝ ի դեմս պրն. Արման ԳՐԻԳՈՐՅԱՆի:

Հոդված 3. Այս նշանակումն ունի երկարաձգելի երկամյա ժամկետ:

Հոդված 4. Որոշումը կհրապարակվի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրում:

Կարին, 24 Օգոստոս 2022թ.

Արմենակ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Նախագահ

N°94 – 2022.08.24

Արգենտինայի Բուենոս Այրեսում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Գլխավոր հյուպատոսության ստեղծման և Բուենոս Այրեսում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Գլխավոր հյուպատոսի նշանակման հետ կապված:

Հանրապետության Նախագահ,

•    Հաշվի առնելով Բուենոս Այրեսից և Արգենտինայից Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու դիմումների թվի աճը.

•    Հաշվի առնելով 2014թ. Մարտի 12-ի թիվ 16 հրամանագիրը.

•    Հաշվի առնելով Սահմանադրության 77-րդ հոդվածը.

Հրամանագիր.

Հոդված 1. Արգենտինայի Բուենոս Այրես քաղաքում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Գլխավոր հյուպատոսություն ստեղծել:

Հոդված 2. Բուենոս Այրեսի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Գլխավոր հյուպատոսի նշանակում ՝ ի դեմս պրն Գիլերմո Ալեխանտրոյ ԿԱՐԱՄԱՆՅԱՆԻ:

Հոդված 3. Այս նշանակումն ունի երկարաձգելի երկամյա ժամկետ:

Հոդված 4. Որոշումը կհրապարակվի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրում:

Կարին, 24 Օգոստոս 2022թ.

Արմենակ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Նախագահ