Կովտունցի պարը Արևմտյան Հայաստանի Սեբաստիա շրջանի հայկական գեղջկական շուրջպար մըն է։ Հակառակ անոր որ անունը մէկ գիւղի՝ Կովտունի (այսօր Կէօյտուն կամ Կէօքտին) անունը կը կրէ, այս պարը կը պարէին լայն աշխարհագրութիւն ընդգրկող տարածքի մը բազմաթիւ գիւղերուն մէջ։ Ինչպէս հայկական պարերէն շատերը, այս պարն ալ «հետեւէ՛ պարագլուխին» ոճով է. Պարագլուխը՝ «պարպաշին» կ’որոշէ երբ փոխել քայլը կամ պարին ուղղութիւնը։  Պարագլուխը պարած ատենը յաճախ թաշկինակ կը շարժէ՝ թատերական տարր մը աւելցնելով։ Պարողներու ոգեւորութեան աճին հետ պարին թափը կ’աճի, բայց միշտ կը մնայ կառավարելի եւ կառավարուած։

 

Apo Sahagian — Gaceq Bereq / Գացեք Բերեք