Արեւմտեան Հայաստանի Մարտահրաուերները գիտաժողովին

2022թ. Սեպտեմբերի   28 — ին  

«DOUBLE  TREE»  հիւրանոցին մէջ`

ժամը 9:30-էն մինչեւ 13:00

Երեւան, Գրիգոր Լուսաւորիչ  4\2

2022թ. Սեպտեմբերի   29, 30 — ին

ԱՀՀ Երեւանեան գրասենեակին մէջ`

ժամը 11:00-էն մինչեւ 15:00

Երեւան, Ագաթանգեղոսի 2/2

Պատուաւոր  նախագահութեամբ՝

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահի

Արմենակ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ

Կը  խնդրենք հաստատել ձեր մասնակցութիւնը՝ հետադարձ նամակով,

Կամ զանգելով հետևյալ հեռախոսահամարներին

060521920

093806690

— contact@western-armenia.eu —