Սուրիոյ տագնապալի օրերը կամաց-կամաց կը նահանջեն։ Մեր հայրենակից՝ հայորդիներու տան ճրագները կամաց-կամաց դարձեալ կը բոցավառին։  Մեր աչքերուն առջեւ աւելի քան տասը տարիներ Սուրիան տառապանքներու «բոյն» դարձաւ։ Ամբողջ աշխարհի հայացքներուն ներքով այդ խաղաղ եւ անվտանգ երկիրը դարձաւ մեզ պատերազմներու, անասելի քանդումներու եւ մեծագոյն ցաւերու կիզակէտ։ Եւ այսօր հակառակ այս բոլորին, Հալէպի, Դամասկոսի, Լաթաքիոյ, Քեսապի եւ սուրիական այլ վայրերու մէջ յոյսը դարձեալ մարմին կը ստանայ։ 

Լաթաքիայէն «Արեւելք»ին հասած լուրի  յամաձայն Ներսէսեան երիտասարդ զոյգերը բախտաւորուած են իրենց առաջին զաւակով եւ նորածինը անուանած՝ Նազօ (Նազարէթ)։ Նշենք, որ Սագօ Ներսէսեան եւ Հուրի Մարքէեան ամուսնացած էին գրեթէ տարի մը առաջ եւ պայմաններու բերումով ալ հաստատուած էին Լաթաքիա։  Հակառակ բազում դժուարութիւններուն, անոնք վճռած են իրենց կեանքը շարունակել Սուրիոյ ափերու։