Արևմտյան Հայաստանի Վանի Չալդըրան գավառի և Աղրըի Դողուբայազեթ գավառի սահմանններւմ տեղ զբաղեցնող Թոնդրակ  լեռան  հրաբխային քարերը, Մուրադիե և Չալդըրան գավառների սահմաններում տեղ զբաղեցնող Փիր Ռեշիթ լեռը և Մուրադիե գավառի սահմաններում գտնվող Բենդիմահի եղեգնուտները  հայտարարվել են որպես «Հատուկ պահպանվող բնական տարածքներ»: 

Իրականում եթե ընգծենք հատուկ պահպանվող տաածքները, պետք է ամբողջ Արևմտյան Հայաստանի տարածքը վերցնել հատուկ պահպանման և խնամքի տակ։ Այնտեղ ամեն քարն ու ժայռը իր մեջ մեծ պատմություն է կրում, որոնք պետք է պահպանել և փոխանցել հայ ոգին կրող բնիկ հայերին։