Արևմտյան Հայաստանի Նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը ստորագրել է Ազգային ժողովի պատգամավորների հերթական ընտրությունների կազմակերպման և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ապագա նախագահի ընտրության հետ կապված Թիվ 95 — 2022.10.24  հրամանագիրը:

Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագիրը

 

N°95 – 24․10․2022թ․

 

Ազգային ժողովի պատգամավորների հերթական ընտրությունների կազմակերպման և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրության վերաբերյալ

Հանրապետության նախագահ․

— Հաշվի առնելով Սահմանադրության 71-րդ, 72-րդ, 73-րդ, 74-րդ, 75-րդ և 92-րդ, 93-րդ հոդվածները․

Հրամանագիր

Հոդված 1. Խորհրդարանի պատգամավորների և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության  նախագահի ընտրությունները կազմակերպելու համար Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ձևավորում։

Հոդված 2. Թեկնածուների թիվը․ նվազագույնը՝ 99-ը, առավելագույնը՝ 130 

 Հոդված 3. Հայտերը կներկայացվեն 2023 թվականի հունվարի 15-ից և պատասխանները պետք է ստացվեն մինչև 2023 թվականի փետրվարի 15-ը:

Թեկնածուները դիմումի ձևը կստանան 2023 թվականի փետրվարի 16-ից մինչև փետրվարի 23-ը ընկած ժամանակահատվածում:

Այնտեղ պետք է հստակ նշվի.

      1º  թեկնածուի  անունը և ազգանունը

      2º  թեկնածուի ազգանունը, անունը, սեռը, ծննդյան տարեթիվը և վայրը, բնակության վայրը և մասնագիտությունը:

  3°  Պատվո հռչակագիր և ցանկացած այլ օժանդակ փաստաթուղթ. այդ թվում՝ թեկնածուի ստորագրությունը։

 4°  Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիների 80 երաշխավորագրեր.

Թեկնածությունն ընդունելու մասին անդորրագիրը թեկնածուներին կուղարկվի 2023 թվականի փետրվարի 24-ից փետրվարի 28-ը։

 Հոդված 4 Առաջադրման դիմումները՝ 80 երաշխավորագրերով , ընտրական հանձնաժողով պետք է ներկայացվեն ոչ ուշ, քան 2023 թվականի նոյեմբերի 15-ը՝ ընտրությունների օրվանից կամ ժամկետից ոչ ուշ, քան տասնհինգ օր առաջ՝ ժամը 12:00-ին։ Տրվում է ստացման հաստատում։

Թեկնածուները գրանցվում են 99 տեղի համար նախատեսված պայմանների առկայության դեպքում։

 Հոդված 5․  Նախընտրական քարոզարշավը բաց է 2023 թվականի փետրվարի 25-ից մինչև 2023 թվականի նոյեմբերի 15-ը ժամը 00:00-ն։

 Ընտրությունները կանցկացվեն 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին ժամը 08:00-ից մինչև 08:00-ը ժամը 00:00-ն (ԿԸՀ կայքի միջոցով կամ գրավոր):

Ընտրությունների արդյունքները հաստատվում են Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից 2023 թվականի դեկտեմբերի 17-ին և հրապարակվում են Ներքին գործերի նախարարության կողմից։

  Հոդված 6. Հրամանագիրը հրապարակվում է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրում։

Կարին, 24 հոկտեմբերի, 2022 թ․

Արմենակ Աբրահամյան

Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ

 

 

 

 

 

 

 

ı