Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի երկու նոր անդամների նշանակման մասին

Հանրապետության Նախագահ,

Հաշվի առնելով Սահմանադրության 129-ից 135-րդ հոդվածները.

Մինչ օրս Սահմանադրական դատարանում կային   երկու անդամներ՝ պարոն Գասպար Տերտերյանը, մահացած 2021 թվականի օգոստոսին եվ նրա նախագահ Նիկոս Լիգերոսը։

Սույնով որոշում է.

Հոդված 1. Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի դատավորների թիվը պետք է լինի 5։

Հոդված 2. Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի դատավորների առավելագույն տարիքը 90 տարեկանն է։

Հոդված 3. Պարոն Մեսրոպ Նահապետյանը  և Վահե Փակարդը նշանակվում են  Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի դատավորներ։

Հոդված 6. Հրամանագիրը կհրապարակվի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական թերթում։

Կարին, 2023 թվականի մարտի 21

 Արեվմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ

 Արմենակ Աբրահամյան