Վահագն Հաշտ 

Հազարամյակների խորքից մեզ հասած

Վահագն Դիցին նվիրված տոն

 աշխարհաբար թարգմանությամբ 

 Մեծարում եմ Վահագն Քաջին 

Ամենաուժեղը ուժեղների մեջ

Ամենահաղթը հաղթողների մեջ 

Վեհագույնը’ վեհերի մեջ

Ամենաբարին ‘բարիների մեջ

Ամենաօգտակարը օգտակարների մեջ

Ամենաբուժականը բուժական որի մեջ

Վահագն է տապալողը բոլոր հարձակումների

Փառաբանում եմ Վահագնին, նա որ 

Քաջություն է պարգևում 

Թշնամիներին Մահ, աշխարհին թարմություն 

Նա, որ հաղթություն է շնորհում եվ 

Նպատակները լավագույնս իրականացնում

Հաղթաբազուկ Վահագնն է պարգևում

Սերնդաբերության ուժը, բազկի

Զորությունը, հրեղեն կամքն ու մարմնի ողջությունը 

Օրհներգում եմ Վահագնին, Հայկի բազկին 

Թող նրա շնորհած վեհ հաղթանակները

Պարուրեն մեր Հայկազյան տունն ու օջախը։