Մեկ դար առաջ թուրքական զորքերը պատրաստվում էին ոչնչացնել քաղաքի ավելի քան 20-հազարանոց բնակչությանն ու կոտորածներից Վանում պաստպարված եւս 70 հազար հայերի: