2004 թվականի դեկտեմբերի  17-ին Շուշիում Արեւմտեան Հայաստանի հայոց Ազգային խորհուրդը  տարագիր հայ ժողովուրդի միասնական կամքը արտայայտելով, բոլոր հայերու ձգտումները  իրականացման եւ պատմական արդարութեան վերականգնման յանձնառու հայ ազգի ճակատագրին հանդեպ իր պատասխանատվութեան գիտակից,  մարդու իրավունքներու հռչակագրի համընդհանուր սկզբուներուն եւ առհասարակ միջազգային իրաւունքով ընդունուած չափանիշներուն հիմնուելով,  ժողովուրդներու ինքնորոշման իրավունքը կիրառելով՝     

ԿԸ ՅԱՅՏԱՐԱՐԷ՚ 

Արդարութեան վրայ հիմնուած ժողովրդավար ընկերութեան հաստատումը հետապնդող ազգի վերակենդանացման գործընթացի մեկնարկը.      ՀՌՉԱԿԱԳՐԻ 13-րդ ամփոփիչ յօդուածն կըսէ. Այս հռչակագիրը հիմք կը ծառայէ Արեւմտեան Հայաստանի  Հայրենիք   Սահմանադրութեան մշակման, եւ, մինչեւ անոր ընդունումը, հիմք կը ծառայէ օրէնքներ ներմուծելու եւ գործող սահմանադրութեան յաւելումներ ընելու համար, ազգային իշխանութիւններու գործունէութեան եւ նոր օրէնսդրութեան մշակման համար: 

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետությունը Հայաստան պետության  2016 թվականի մայիսի 9-ին ընդունեց ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹԻԻՆ, որի  ինչպես նաև  ՀՌՉԱԿԱԳՐԻ ամբողջական տեքստերին  կարող եք ծանոթանալ Western Armenia TV  կայք էջում:

http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/arm/2004/HaydararutyunHAKH-17.12.2004.pdf

http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/arm/2007/AHKH-Hrtchakagir-20.01.2007.pdf