Սասուն – Մոտկան կաւար

Մոտկան
Դատվան, Կրխու, Սղնուտ, Տորխ (Քորխ), Արսան, Ջրտու, Հրորք, Նիչ, Մարմանդ, Արփի, Շեն, Տնկետ, Առվտոց, Քոշախ, Բույնուտ, Հորմեց, Մարկոկ, Նիզեն (Գզեխ), Աղբժներ, Մցի, Քոյանս, Ճաման, Մեյդան, Լանգադարան, Սպիտակ ջուր, Հաշկադարան, Բնավոկ, Աշկրոտ, Կամուրջի գլուխ, Մեծ ձոր, Ռաման, Բրուտք, Դոլաք, Խուր, Ուրուս, Մրցանք, Խարտգող (Տանձաստան), Կսղվու, Կարբք, Մզուք, Հուսենք, Միրի թաղ, Աբութաղ, Աղբներ, Կնծու, Արարեր, Օրձենք, Արծվիք, Էդգիկ, Նարմանտ, Կալհոք, Ջողուտ, Ասի բերդ (Ասսու), Սալնաձոր, Իշկ, Սիլեն, Հերսան, Ավսպի (Սպիտակ ջուր), Մերգան, Կուսգետ, Ալնցոփ, Մարենք։