Հաղորդման հյուր` Տոմարագետ Սերգեյ Սիմոնյան
Հաղորդման հեղինակ՝ Լիլիթ Մխիթարյան