ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ-Բինգյոլի նահանգապետարանը 26 շրջաններ երկու շաբաթով հայտարարվել են «հատուկ անվտանգության գոտի»:

Բինգյոլի նահանգապետարանի հայտարարության մեջ նշվում է, որ ապրիլի 30-ից մինչև մայիսի 14-ը 26 շրջաններ հայտարարվել է «անվտանգության հատ ուկ գոտի»:
Բինգյոլի նահանգապետարանը որոշում է կայացրել Օրթաչանաք, Հասար Յայալսը, Հասար թեփե, Ֆերթան, Չըր Յայլասը, Մերդիվոն դերեսի, Ադաքլը շրջանի Շեյթան Դաղլարը, Շեյթան Դերեսի, Իլբեյ, Մալթեփե վադիսի, Սաղգյոզե, Բույուքչաղ, Յենիյաը, Դիքփընար, Դերման և Շեքերան շրջանները, Յենիբաշաք-Դողույելի, Հորիվանիք դերեսի-Թահքիմ դերեսի, Քըրքքոյ Օրմանլարը, Գյունեշլիք Գյոքչեդալ շրջանները , Չոմաքդերեսի, Քարաջեհեննեմ Օրմանլարը շրջանները և մի շարք այլ շրջաններ հայտարարել «հատուկ անվտանգության գոտի»: