ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ-Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը պատասխանել է Թուրքիայի նախագահ Ռ. Թ. Էրդողանին:

Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը նշել է, որ ըսել “Հայկական ցեղասպանությունը” ճշիտ չէ, ճիշտ տարբերակը՝Հայերի դեմ իրականացված ցեղասանությունն է:

Հաշվի առնելով թուրքական պետության ղեկավարի հրավերը՝ Արևմտյան Հայաստանի նախագահը հիշեցրել է, որ Արևմտյան Հայաստանում հայերի նկատմամաբ իրականացված ցեղասպանության հատուցումը պետք է կարգավորվի միջազգային իրավունքի հիման վրա: