Երաժշտությունը՝ Վահան Արծրունու

Խոսքը Ռազմիկ՝ Դավոյանի