Հաղորդման հյուր՝ պատմաբան Ռուբեն Նահատակյան
Հաղորդման հեղինակ՝ Լիլիթ Մխիթարյան