Համլետ ներսիսյան —  Հայոց պատմության բացահայտ աղավաղում և խեղաթյուրում…