Հաղորդման հյուրն է` Լեռնագնաց Արա Խաչադուրեան —

Հաղորդման հեղինակ՝ Լիլիթ Մխիթարյան