Հաղորդումը նվիրվում Խծկոնքի վանքին: Առաջին անգամ եռաչափ մոդելավորմամբ տրվում է կիսավեր վանքի վերականգնված տարբերակը: