Հաղորդումը նվիրվում է Հյուսիսային Արցախի պատմությանը: