Լույս է տեսել

 

«Արեւմտյան Հայաստանի հայերի եւ Արեւմտյան Հայաստանի իրավունքների պաշտպանության իրավական-քաղաքական միասնական փաթեթի» (Единый политико–правовой пакет документов о защите прав Западной Армении и армян Западной Армении, Сборник документов, 2-е дополненное издание, 2015 г.) ռուսերեն օրինակը:

Ժողովածուն ներկայացնում է Արեւմտյան Հայաստանի հայերի իրավունքների պաշտպանության, ինչպես նաեւ Հայաստանի նկատմամբ հայության իրավունքների պաշտպանության իրավական-քաղաքական փաթեթի առանցքային-հիմնական բաժինը, դրան մաս կազմող հռչակագրերն ու հրամանագրերը, որոշումներն ու հայտարարությունները:

Հրատարակությունը պարունակում է նոր կարեւոր փաստաթղթեր, որոնք զետեղված են ժողովածուի բոլոր չորս գլուխներում:

Այն կարող եք ձեռք բերել   «Նոյյան Տապան» հրատարակչությունում զանգահարելով՝

(+374 60) 2764 62: Հասցեն՝ ՀՀ, Երեւան, Իսահակյան 28: Էլ. փոստ` contact@nt.am:

 

Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության

Լրատվական Բաժին

 

11.01.2016 թ.