Չոլի կռունկ էրգեն վիզ
Բաբո մամո կարգը զիս-2
Գարկելու իմ գագը զիս:
Հալվոր մարդու միդը զիս
Կշտիս քնի մոռնա զիս
Գարտցվորի միդը զիս
Գիր գգարտը մոռնը զիս:
Բաբո մամո կարգը զիս
Գարկելու իմ գագը զիս:
Ռանչպար մարդու միդը զիս
Գութան վարը մոռնա զիս
Չարչի մարդու միդը զիս
Օսկի համրե մոռնա զիս
Բաբո մամո կարգը զիս
Գարկելու իմ գագը զիս:
Թարզի մարդու միդը զիս
Ասեղ թելե մոռնա զիս
Ջուլհակ մարդու դու տուր զիս
Մկուկ թալե բակե զիս:
Չոլի կռունկ էրգեն վիզ
Բաբո մամո կարգը զիս-2
Գարկելու իմ գագը զիս: