Հայ ժողովրդական պարեղանակ է՝ ավանդված համշենցիներից: Կատարում է Նորայր Քարտաշյանը՝ ազգային բլուլ նվագարանով: