ԿԻԼԻԿԻԱ — Ծաղրանկարիչ Բիշին գրաւեր է Բարխան գործողութեան նիւթը՝ վերցնելով հինգ հաւաքագրման պաստառներ՝ հակառազմական ակնարկով: «Ես միացայ շարքերուն, որ առանձնանամ», — կ՛ըսուի նկարներէն մէկուն մէջ, որ կը ներկայացնէ եռագոյն դրօշակի մէջ փաթթուած դագաղը եւ ցամաքային բանակի կարգախօսը:

Ծաղրանկարիչ Բիշը վերցուցեր է բանակի հաւաքագրման հինգ պաստառներ՝ միաժամանակ հեգնաբար մեկնաբանելով Մալիի մէջ տասներեք զինուորներուն մահը։

Սակայն Շարլի Հեբդո ֆրանսական շաբաթաթերթի տպագրած նկարները զինուորականներուն մօտ ծիծաղ չեն յառաջացուցած։ Զօրքերու ղեկավար Թիերի Բուրխարդը Նոյեմբերի 30-ին, Twitter-եան իր էջին՝ իր «խորունկ վրդովմունքը» յայտներ է երգիծական թերթի կայքին հրապարակուած Մալիի մէջ տասներեք ֆրանսացի զինուորներու մահուան անդրադարձող նկարին վերաբերեալ։

Շաբաթաթերթի տնօրէնին ուղղուած նամակին՝ զօրավար Թիերի Բուրխարդը կ՛անդրադառնայ այն հսկայական ցաւին, որ զինք կւ պատէ, երբ կը մտածէ այն մասին, թէ այդ ձեւով ինչպիսի տառապանք կը պատճառեն մահացած զինուորներու՝ առանց այդ ալ տանջուող ընտանիքներուն: «Մենք ի՞նչ ըրած ենք, որ արժանանանք այսպիսի վերաբերմունքի» — կը նշէ ան իր գրառման աւարտին։