Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Նախագահական խորհուրդ

Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Նախագահական հրամանագիր

N°76 – 2020.04.15

Անդրադառնալով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության  նախագահի տնտեսական հարցերով խորհրդականի պաշտոնի ստեղծմանը, նշանակմանը և ազատմանը:

Հանրապետթության նախագահը՝

Հաշվի առնելով Սահմանադրության 76-րդ հոդվածը ;

Հաշվի առնելով Սահմանադրության 82-րդ հոդվածը;

Հրամանագիրն հաստատում է այն դրույթները, որոնք վերաբերվում են պետության նախագահի խորհրդականի բոլոր գործառույթներին:

Հրամանագիր:

Հոդվքած 1: Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի տնտեսական հարցերով նախագահի խորհրդականի գրասենյակի ստեղծում.

Հոդված 2 : Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական հարցերով նախագահի խորհրդականի պաշտոնի նշանակում կամ պաշտոնից ազատելը կատարվում է ըստ Նախագահի որոշման:

Հոդված 3 : Հրամանագիրը կհրապարակվի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրում և ուժի մեջ կմտնի հրապարակման օրվանից:

Կարին,  15 ապրիլ 2020

Արմենակ Աբրահամյան 

Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Նախագահ