Աղվեսն էկավ լանջիկ, մանջիկ,

Վո՜ւյ, վո՜ւյ, վո՜ւյ,
Աչքը գըցեց չալ հավի ձագին,
Վո՜ւյ, վո՜ւյ, վո՜ւյ,
Սիրտը ուզեց հավի քարճիկ,
Վո՜ւյ, վո՜ւյ, վո՜ւյ,
Վա՜յ, վո՜ւյում չալիկ,
Չալմալուրիկ, չալպըտուրիկ,
Տըռշտահոտ, տըմբլա ճուտիկ,
Ղաշխակըտիկ, տըռըզիկ ճուտեր,
Վո՜ւյ, վո՜ւյ:

Աղվես պառկեց աղբի տակին,
Վո՜ւյ, վո՜ւյ, վո՜ւյ,
Նետով կըտամ աչքի տակին,
Վո՜ւյ, վո՜ւյ, վո՜ւյ,
Որ մոտ չըգա նա մեր բակեն,
Վո՜ւյ, վո՜ւյ, վո՜ւյ,
Վա՜յ, վո՜ւյում չալիկ…

Comments are closed.