Արևն ելավ զեյթունցիներ, Առնենք զենքեր, դիմենք առաջ: Արևն ելավ զեյթունցիներ, Դեհ ձի հեծնենք, զենքեր առնենք, դիմենք առաջ: