Հարցազրույց ,Հայաստանի Հանրապետությունում ՓՎՄԱ և ԵԱԿԱ իսկական անդամ, պատվավոր դոկտոր, պրոֆեսոր, «Հայաստանի Հանրապետություն» պատմական հանրագիտարանի հեղինակ և գլխավոր խմբագիր Սամվել Հակոբյանի հետ