Աղվան Տոնականեան
ԱՀՀ Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահ
parliament@western-armenia.eu