Հիշեցնենք, որ 1920 թվականի օգոստոսի 4-ին Ֆրանսիայի հովանավորության ներքո Ադանայում հռչակվեց Կիլիկիայի անկախ հանրապետությունը: Սակայն 1921 թ. Հոկտեմբերի 20-ի  Ֆրանսիայի և քեմալական Թուրքիայի միջև կնքված Անկարայի պայմանագրով  ոտնահարվեցին Կիլիկիայի ողջ բնակչության իրավուքնները: Այս պայմանագրով ֆրանսիացիները 1922թ-ի հունվարի 5-ին թուրքերին հանձնեցին Ադանայի նահանգը և հեռացան: Նոր կոտորածի սպառնալիքը ստիպեց Կիլիկիայի 150 հազար հայերին վերստին տեղահանվել ու գաղթել Սիրիա, Լիբանան, Հունաստան և այլուր: