Ուրբաթ, 23 Փետրվարի, 2024
Կարին -6 °CWeather Icon
Մենք ենք, մեր տաղերը

Տաղ՝ հնագույն բանաստեղծություն է։ Տաղ կոչվող բանաստեղծությունները նաև երգվել են. երգվել են եկեղեցական պատարագներից հետո և այդ պատճառով կոչվել են

Մենք ենք, մեր հայրենները

Հայրենը ` հայկական միջնադարյան ժողովրդական տաղաչափության տեսակներից մեկն է։  Բաղկացած է չորս ` 15 վանկանի տողից։   Նույնահանգ է։ Երբեմն տողերը

«‎Մենք ենք, մեր տեղանունները»

«‎Մենք ենք, մեր տեղանունները» Ամփոփելով ՝  «‎Մենք ենք, մեր տեղանունները» շարքը կարող ենք հստակ արձանագրել , որ մարդկանց անուններն ու

«‎Մենք ենք, մեր տեղանունները»

Մեծ Հայքի Այրարատ աշխարհի Շիրակ գավառում` Կարս քաղաքից 38 կմ հարավ -արևելք, պատմական Հայաստանի Անի մայրաքաղաքից 23 կմ’ հարավ -արևմուտք,

«‎Մենք ենք, մեր տեղանունները»

 Վանական համալիրների, վանքերի ու եկեղեցիների անվանափոխումների ժամանակ թուրքերը երբեմն, պարզապես, դիմել են հաշվելու մեթոդին:  Նրանք հաշվել են վանական համալիրի մեջ

«‎Մենք ենք, մեր տեղանունները»

Հայկական լեռնաշխարհում` Արևմտյան Հայաստանում, Խարբերդի նահանգի Դերսիմի ֆիզիկա֊աշխարհագրական շրջանում, Արածանի գետի աջակողմյան Մնձուր վտակի վերնագավառում,  Կարինի գավառի Կամախ քաղաքից 45

«‎Մենք ենք, մեր տեղանունները»

Թուրքերը , բոլոր այն դեպքերում, երբ աշխարհագրական օբյեկտների անունները թարգմանելու կամ աղավաղմամբ այլափոխելու և իրենց արտասանությանը հարմարեցնելու որևէ տարբերակ չեն

«‎Մենք ենք, մեր տեղանունները»

Արևմտյան Հայաստանում, Կարինի նահանգի Խնուսի գավառակում Գասպար անվամբ մի հայի կողմից հիմնադրվել է գյուղակ, որը նրա անվամբ էլ կոչվել է

«‎Մենք ենք, մեր տեղանունները»

Արևմտյան Հայաստանում՝  Կարինի գավառում, Քղիի գավառակում՝ Քղի գյուղաքաղաքից հյուսիս-արևելք, Արածանի գետի աջակողմյան Քղի վտակի միջին հոսանքի ձախ կողմում գտնվող Ճպըռգեղ

«‎Մենք ենք, մեր տեղանունները»

‎ Արևմտյան Հայաստանում՝ Խարբերդի նահանգի Ակն քաղաքից փոքր հեռավորությամբ դեպի արևելք, Սարին Սուրբ Սարգիս բարձր լեռան մոտակայքում գտնվող Ձորակ գյուղանունը