Հայ արքեպիսկոպոս. Ինջիրլիք օդանավակայանը հայերին պատկանող հողերի վրա է կառուցվել

  • by Éditeur, 09 Դեկտեմբերի, 2017 in Մշակույթ
474 դիտում

Turkey’s Incirlik base built on lands belonging to Armenians: clergy VIDEO

Թուրքիայի Ինջիրլիք օդանավակայանը գտնվում է մինչև Հայոց ցեղասպանությունը հայկական սեփականություն հանդիսացող հողերի վրա է:

Այս մասին Վաշինգտոնում կայացած կրոնական ազատության միջազգային խորհրդաժողովի ընթացքում հայտարարել է Եկեղեցիների ազգային խորհրդի նախագահ Վիգեն արքեպիսկոպոս Այկազյանը:

Նա հավելել է նաև, որ Թուրքիան օդանավակայանը տրամադրում է ԱՄՆ-ին:

«Մենք այդ երկրում երբեք սոսկ փոքրամասնություն չենք եղել, մենք Կոստանդնուպոլսի եւ Փոքր Ասիայի բնիկ ժողովուրդ ենք », — ասել է Վիգեն արքեպիսկոպոս Այկազյանը:

Նրա խոսքով՝ միայն Արևմտյան Հայաստանում մինչև ցեղասպանությունը գործել է 2600-ից ավելի հայկական եկեղեցի և վանք, իսկ այսօր գործում է միայն Աղթամար կղզու եկեղեցին, այն էլ՝ տարին միայն մեկ օր:

«Վերջին 10 տարիների ընթացքում մենք փորձել ենք Թուրքիայի իշխանությունների հետ կապ հաստատել իրավաբանների միջոցով, սակայն՝ ապարդյուն», — ասել է արքեպիսկոպոսը:

Հիշեցնենք, որ 1917թ. դեկտեմբերի 29-ին Խորհրդային Ռուսաստանի Ժողկոմխորհի կողմից ընդունված «Թուրքահայաստանի մասին» (Արևմտյան Հայաստան) Դեկրետով ճանաչվել է Թուրքահայաստանի (Արևմտյան Հայաստան) հայության ազատ ինքնորոշման իրավունքը՝ ընդհուպ մինչև լիակատար անկախություն: Իսկ 1920թ. հունվարի 19-ին՝ Փարիզի Վեհաժողովի ժամանակ, Դաշնակից Տերությունների Գերագույն Խորհուրդը դե ֆակտո (de facto) եւ 1920թ. Մայիսի 11-ին՝ Սան-Ռեմոյի համաժողովի ժամանակ դե յուրէ (de jure)  ճանաչեց այն՝ որպես անկախ և ինքնիշխան պետություն, որի սահմանները Թուրքիայի հետ 1920թ. նոյեմբերի 22-ին սահմանագծել է ԱՄՆ-ի նախագահ Վուդրո Վիլսոնը:

Հարկ է նշել, որ Արևմտյան Հայաստան Պետությունը ՄԱԿ-ի կողմից չի ճանաչվել՝ Թուրքիայի կողմից  բռնազավթված լինելու է պատճառով:

Հիշեցնենք, որ 1894-ից միչև 1923թ. Արևմտյան Հայաստանի գրավված տարածքներում թուրքական երեք կառավարության կողմից բնիկ հայ ժողովուրդը ենթարկվել է Ցեղասպանության:

Turkey’s Incirlik base built on lands belonging to Armenians: clergy VIDEO

Թուրքիոյ ինջիրլիք օդանաւակայանը կը գտնուի Հայոց ցեղասպանութեան հայկական սեփականութիւն հանդիսացող հողերու վրայ:

Այս մասին Վաշինկտոնի մէջ կայացած կրոնական ազատութեան միջազգային խորհուրդի ժողովի ընթացքին հայտարարած է եկեղեցիներու ազգային խորհուրդի նախագահ Վիգեն Արքեպիսկոպոս Հայկազեանը:

Ըսած է նաեւ, թէ Թուրքիան օդանաւակայանը կը տրամադրէ ԱՄՆ-ին:

«Մենք այդ երկրի մէջ երբեք փոքրամասնութիւն չենք եղած, մենք Կոստանդուպոլիսի եւ Փոքր Ասիոյ բնիկ ժողովուրդ ենք»,- ըսած է Վիգեն Արքեպիսկոպոս Հայկազեանը:

Իր խոսքով՝ միայն Արեւմտեան Հայաստանի մէջ մինչեւ ցեղասպանութիւն գործած է 2600 է աւելի Հայկական եկեղեցի եւ վանք, իսկ այսոր կը գործէ միայն Ախթամար կղզիի եկեղեցին, բայց՝ տարին միայն մէկ օր:

«Վերջին 10 տարիներու ընթացքին մենք փորձած ենք Թուրքիոյ իշխանութիւններու հետ կապ հաստատենք իրաւաբաներու միջոցով, սակայն՝ ապարդիւն»,- ըսած է Արքեպիսկոպոսը:

Կը հիշեցնենք, թէ 1917թ. Դեկտեմբեր 29-ին խորհուրդային Ռուսաստանի ժողկոմխորհի կողմէ ընդունուած «Թուրքահաստանի մասին» (Արեւմտեան Հայատանի) դեկրետով ճանչցուծ է Թուրքահայաստանի (Արեւմտեան Հայաստան) հայութեան ազատ ինքնաորոշումի իրաւունքը՝ ընդհուպմինչ եւ լիակատար անկախութիւն:

իսկ 1920թ. Հունուարի 19-ին՝ Փարիզի վեհաժողովի ժամանակ, դաշնակից տերութիւններու գերագոյն խորհուրդը  դե ֆակտո (de facto) եւ 1920թ. Մայիսի 11-ին՝ Սան-Ռեմոի համաժողովի ժամանակ դե յուրէ (de jure) ճանչցուեցաւ այն՝ որպէս անկախ եւ ինքնիշխան պետութիւն, որու սահմանները Թուրքիոյ հետ 1920թ. Նոյեմբերի 22-ոն սահմանը գծած է ԱՄՆ-ի նախագահ՝ Վուդրոյ Վիլսոնը:

Ի հարկ է նշենք որ Արեւմտեան Հայաստան Պետութիւնը ՄԱԿ-ի կողմէ ճանչցուած չէ՝ Թորքիոյ կողմէ բռնազավթուած ըլլալու պատճաով:

Կը հիշեցնենք, թէ 1894-է մինչեւ 1923թ. Արեւմտեան Հայաստանի գրաուած տարածքներու մէջ Թուրքական երեք կառավարութեան կողմէ բնիկ Հայ ժողովուրդը ենթարկուած է Ցեղասպանութեան:

Turkey’s Incirlik base built on lands belonging to Armenians: clergy VIDEO

Turkey’s Incirlik military base was built on the territory that belong to the Armenians prior to the Genocide, President of the National Council of Churches Archbishop Vicken Aykazian said at a conference on religious freedom in Washington, DC.

According to him, the Turkish base also hosts American warplanes and personnel.

“We have never been just a minority in the country (Turkey), we are the indigenous people of Constantinople and Asia Minor,” the Voice of America cited Aykazian as saying.

According to him, there were more than 2600 Armenian churches and monasteries in Western Armenia prior to the Genocide, while today only the church in Aghtamar island operates one day each year.

“During the past 10 years, we have tried to get in contact with the Turkish authorities, but to no avail,” said the archbishop.

Recall that by the Council of People’s Commissars of Soviet Union December 29, 1917 decree proclaimed the rights of Armenians of the occupied territories of “Turkish Armenia” (Western Armenia) and the freedom of self-determination up to full independence.

And on January 19, 1920 the Allied Supreme Council at Paris Conference de facto and on May 11, 1920 at San Remo Conference de jure recognized the Armenian state in Western Armenia as an independent and sovereign state which boundary with Turkey was the subject of an arbitral award by the United States President Woodrow Wilson on November 22, 1920

Note, that the State of Western Armenia is not recognized by UN authorities because it is occupied by Turkey.

As a reminder, in the occupied territories of Western Armenia from 1894 to 1923 the Armenian indigenous population was subjected to Genocide by three Turkish governments.

 

Turkey’s Incirlik base built on lands belonging to Armenians: clergy VIDEO

Washington’da düzenlenen Din Özgürlüğü Konferansı’nda, Kiliseler Ulusal Konseyi Başkanı Başpiskopos Vigen Aykazian Türkiye’deki İncirlik havaalanının, Ermenilere yapılan Soykırımından önce Ermenilere ait olan topraklarda bulunduğunu açıkladı.

Başpiskopos Vigen Aykazian “Bu ülkede sadece bir azınlık olmamıştık. Biz Konstantinopolis, Küçük Asya’nun yerli halkıyız” dedi.

Başpiskopos soykırımdan önce Batı Ermenistan’da 2.600’den fazla Ermeni kilisesi ve manastırı olduğu, bugün ise sadece Akhtamar Adası kilisesi yılda bir gün çalıştığını da sözüne ekledi.

Başpiskopos, “Son 10 yılda avukatlar aracılığıyla Türk yetkililerle temas kurmaya çalıştık, ama boşuna” dedi.

Hatırlatalım ki, 29 Aralık 1917 tarihinde, Sovyet Rusya’nın Halk Meclisi Konseyi tarafından kabul edilen “Türkiye Ermenistan’ı Hakkında”ki (Batı Ermenistan) kararnameyle Ermenilerin tam bağımsızlığa kadar varabilecek kendi kaderini tayin hakkını tanıdı. Batı Ermenistan’ı ayrıca 19 Ocak 1920 tarihinde Paris Konferansında Müttefik Devletler Yüksek Konseyi de facto ve 11 Mayıs 1920 tarihindeki San-Remo Konferansı sırasında ise bağımsız ve egemen bir devlet olarak de jure tanındı. Sınırları, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson tarafından 22 Kasım 1920 tarihinde çizilmiş olmasına rağmen, Birleşmiş Milletler Teşkilatı (BMT) bunu Türkiye’nin işgali sebebiyle tanınmaktadır.

Batı Ermenistan Devleti, Türkiye tarafından esir alındığı için “BMT” tarafından tanınmadığını zorunlu olarak hatırlatırız.

1894’ten 1923 yıllarına kadar Batı Ermenistan’ın işgal altındaki topraklarında yerli otokton Ermeni halkı üç Türk hükümetleri tarafından Soykırıma uğratıldığın da ayrıca hatırlatırız.